poniedziałek, 20 października 2014

I'm back!

Hej!
Matko kochana! Mój blog zarósł tak dużą warstwą kurzu, że ledwo się tutaj dostałam!
Tak wróciłam! :D :D :D 
Pewnie nie wierzycie, ale sporo działo się w moim życiu!
Zmiana miejsca zamieszkania, na Wielką Brytanię to było coś, do tego z moim kochanym dzieckiem! ;)
Na początku nie było łatwo, ale o lalkach nie zapomniałam i korzystając z okazji porobiłam kilka fotek! ;)
Sporo nowych lalek też doszło do mojej skromnej kolekcji! 
I będzie wielka wyprzedaż pod koniec grudnia! ;)
A co mi tam, przez te kilka miesięcy trochę dojrzałam lalkowo i jest mi łatwiej! :)
Buziaki dla Was! :) 
Nowa - Stara ja. ;)

_________________________________

Hey! 
Dear Mother! My blog became overgrown with such a large layer of dust that barely got here! 
So I came back! : D: D: D 
You probably do not believe me, but a lot has happened in my life! 
Change of residence, for the UK it was something big for me and my beloved child! ;) 
At the beginning it was not easy, but I have not forgotten about dolls and used the occasion he made some pics! ;) 
Lots of new dolls also came to my humble collection! 
It will be a great sale at the end of December! ;) 
And what the hell, in the past few months I grew dolly - mature and is easier for me to sell some! :) 
Kisses for You! :) 
New - Old me. ;)